Quy trình làm UX và sự quan trọng của nó

Quy trình UX là nền tảng của UX design, là lĩnh vực quan trọng của UX design

Quy trình UX trông như thế nào? Câu trả lời cho câu hỏi này là: Còn tùy . Một quy trình UX design không những là cái gì đó mà mọi người có trong ngành công nghiệp UX, mà còn là điều mà mọi...