10 bước seo - Web5ngay chia sẽ

10 bước seo

Danh sách tóm gọn 10 bước SEO Bước 1 : Định dạng thẻ h2 Bước 2 : rải từ khóa phần 1 (Từ khóa chính). Rải từ 2-4 từ cho bài viết 1000 chữ. Bước 3: rải từ khóa phần 2 ( Từ khóa biến th...